ماموریت سازمانی mission

گروه فنی مهندسی فرزان در راستای آموزش و مشاوره صنایع به ویژه صنعت ساخت و تولید با همکاری فارغ التحصیلان فرهیخته و توانمند دانشگاهی گرد هم آمده ایم تا با آموزش و مشاوره های کاربردی، نیاز های شرکت ها و موسسات تولیدی صنعتی، فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد تجارب کافی و نیروهای کاری فعال در صنایع که مشتاق و متمایل به رشد و ارتقا دانش و مهارت هستند را رشد دهیم و توانمند و کارا سازیم.

با بررسی و تحلیل بلند مدت بر صنعت ایران و به دلیل رشد صنعت و نیاز به مهارت و فنون صنعتی مدرن و آمیخته با علوم کامپیوتری و الکترونیکی بر آن شدیم تا با آموزش و مشاوره های مهارت محور به صورت حضوری ، مجازی و از راه دور، مجموعه ای را فراهم سازیم با هدف رشد و ارتقا صنایع و نیروهای انسانی فعال.
از ایزد منان توفیق ارائه خدماتی متفاوت و در خور شان و شخصیت صنعت گران این مرز و بوم را داریم