چشم انداز سازمانی vision پنداره سازمانی

برای دستیابی به توسعه ی پایدار ،ما چشم اندازی با اهداف روشن ایجاد کرده ایم.
-محیطی مناسب برای رشد و تعالی کارکنان با استفاده از تکنیک ها و فرآیند های به روز
-ارائه ی آموزش برترین نرم افزار ها ی روز دنیا
-دست یابی به برترین موقعیت آموزش مجازی و حضوری و ارائه برترین خدمات و محتوای مهارت محور در
-بستر سازی جهت ایجاد لذت و تفریحات در محیط کاری صنایع
– آموزش حضوری بیش از ۵۰۰ نفر و آموزش مجازی( از راه دور) بیش از ۵۰۰۰ نفر در سال