8 نتایج پیدا شده برای : ابزار شناسی

دوره یک روزه ابزار شناسی (۵)

دوره ابزار شناسی

دوره یک روزه ابزار شناسی (۶)

دوره یک روزه ابزار شناسی

۱- اشاره ای بر اقتصاد ماشین کاری ۲- شناخت مواد مورد براده برداری ۳- مقدمه ای بر مواد و پوششهای ابزارهاي برشي ۴- اصول شناسایی و […]

دوره یک روزه ابزار شناسی (۳)

دوره یک روزه ابزار شناسی (۶)

دوره یک روزه ابزار شناسی در روز ۲۳ ماه آذر سال ۱۳۹۷ برگزار گردید. دوره یک روزه ابزار شناسی برگزار شده در واقه ششمین دوره ازز […]

گزارش هفتمین دوره ابزار شناسی

هفتمین دوره ابزار شناسی پنج شنبه ۲۹ آذر در گروه فنی مهندسی فرزان برگزار شد. هفتمین دوره ابزار شناسی به دلیل اشتیاق شرکت کنندگان عزیز چیزی بیش از […]

ابزار شناسی

ابزار شناسی دقیقا چه کاری برای ما انجام میدهد؟ ابزار شناسی علم استفاده از ابزارهای مختلف در صنعت بهره برداری است. تمام تلاش ما در حین […]