حفاظت شده: گواهی پایان دوره پیشرفته طراحی قطعات صنعتی با نرم افزار کتیا آقای مهدی قبادی
مرداد ۱۵, ۱۴۰۰
حفاظت شده: گواهی پایان دوره پایه ایی انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های ماشینکاری آقای احد خامسی نائینی
مرداد ۱۶, ۱۴۰۰

حفاظت شده: گواهی پایان دوره برنامه نویسی فرز CNC با نرم افزار پاورمیل آقای حمید شیخ حسینی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

این نوشته با گذرواژه محافظت می‌شود. برای نمایش نوشته، گذرواژه را وارد کنید.