حفاظت شده: گواهی پایان دوره ابزارشناسی جناب آقای محمدرضا شمس بوانی
فروردین ۵, ۱۴۰۰
حفاظت شده: گواهی پایان دوره پیشرفته طراحی قطعات صنعتی با نرم افزار کتیا آقای مهدی قبادی
مرداد ۱۵, ۱۴۰۰

حفاظت شده: گواهی پایان دوره برنامه نویسی فرز cnc با نرم افزار پاورمیل جناب آقای علی نوری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

این نوشته با گذرواژه محافظت می‌شود. برای نمایش نوشته، گذرواژه را وارد کنید.