گواهی پایان دوره پایه ایی انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های ماشینکاری خانم مریم اسدی محمدی
حفاظت شده: گواهی پایان دوره پایه ایی انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های ماشینکاری خانم مریم اسدی محمدی
شهریور ۹, ۱۴۰۰
گواهی پایان دوره پایه ایی انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های ماشینکاری آقای مصطفی قره خانی
حفاظت شده: گواهی پایان دوره پایه ایی انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های ماشینکاری آقای مصطفی قره خانی
شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

حفاظت شده: گواهی پایان دوره پایه ایی انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های ماشینکاری آقای مصطفی زندوانی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

این نوشته با گذرواژه محافظت می‌شود. برای نمایش نوشته، گذرواژه را وارد کنید.