گواهی پایان دوره ماشینکاری یا نرم افزار پاورمیل
حفاظت شده: گواهی پایان دوره ماشینکاری یا نرم افزار پاورمیل جناب آقای دانیال کاشانی
آبان ۱۲, ۱۳۹۸
فایل های پیش نیاز وبینار ۶ گام کلیدی انتخاب و راه اندازی ابزار برشی مناسب
تیر ۹, ۱۳۹۹

حفاظت شده: گواهی پایان دوره ابزارشناسی جناب آقای مجید کشانی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

این نوشته با گذرواژه محافظت می‌شود. برای نمایش نوشته، گذرواژه را وارد کنید.