۱- اشاره ای بر اقتصاد ماشین کاری

۲- شناخت مواد مورد براده برداری

۳- مقدمه ای بر مواد و پوششهای ابزارهاي برشي

۴- اصول شناسایی و انتخاب جنس ابزارهاي برشی

۵- اصول شناسايي و انتخاب هندسه ابزار های برشي در ابزار های تيغچه تعويض شو “”Indexable Insert

۶-مقدمه ای بر اصول شناسايي و انتخاب هندسه ابزار های برشي در ابزار های یکپارچه ” “Solid(مته ها فرز های انگشتی)

۷- مقایسه ای در مکانیزمهای گیرش ابزارهای فرز کاری

۸-کنترل براده

۹-استخراج داده ها و محاسبات برشي و ارزشی براده برداري

۱۰-مروری بر استراتژی های ماشین کاری در فرز کاری

۱۱-راهنمای استفاده از کاتالوگهای ابزار های براده برداری

مبلغ این دوره : 

[pardakht_delkhah]